Consiliere Psihopedagogică

Ce este consilierea educațională sau psihopedagogică?
Consilierea este acel tip de intervenție în viața și în activitatea copiilor, tinerilor, adulților aflați în situații de educație, cu scopul de a-i sprijini/a-i ajuta să-și cunoască/conștientizeze potențialul și resursele în buna adaptare/dezvoltare, pentru rezolvarea problemelor, depășirea obstacolelor și obținerea performanțelor în condiții optime.
Cine face consilierea în grădiniță?

 1. Profesorul consilier al grădiniței, realizează consilierea psihopedagogică, acordând atenție problemelor de:
   Optimă adaptare a copiilor la mediul educativ sistematic al grădiniței;
   Dezvoltarea interacțiunii, comunicării și relaționării pozitive;
   Cunoașterea resurselor psiho-comportamentale ale copiilor și dezvoltarea potențialui personalității copiilor;
   Dezvoltarea inteligentei emotionale;
   Prevenirea crizelor relaționale în educația preșcolarilor (cu părinții, cu grădinița, cu
  copiii);
   Asistența psihopedagogică acordată părinților și cadrelor didactice pentru
  optimizarea intervenției educaționale.

Educatoarele –realizează consilierea psihopedagogică, acordând atenție diferențierii și individualizării intervenției de optimizare a educației prin:
Buna adaptare la mediul educației;
Comunicarea și cooperarea optimă a copiilor în grupul educativ, Buna gestionare a relațiilor și conflictelor;
Dezvoltarea socio-emoțională a copiilor;
Pregătirea și orientarea traseului educațional al copiilor pentru școală și pentru viață.

Conducerea grădiniței realizează consilierea cadrelor didactice și a părinților pentru:
 Diferențierea traseului educațional al copiilor;
 Multiplicarea alternativelor educaționale flexibile destinate reușitei copiilor și satisfacțiilor educaționale ale familiei;
 Asigurarea standardelor de calitate și valoare, adăugate în educația timpurie a copiilor, pentru startul bun în școală și în viață.

Tipuri de consiliere educațională în grădiniță realizate de profesorul consilier

 1. Consilierea preventivă – vizează cunoașterea, controlul și transformarea situațiilor de criză în viața copiilor sub aspect emoțional, relațional, adaptiv (de pildă: divorțul, violența, accidente, boli, dizabilități, intrarea la școală, s.a.);
 2. Consilierea pentru dezvoltare –se concentrează pe stimularea potențialului și a resurselor personale, cu accent pe încurajare, asumarea deciziilor și a traseelor de dezvoltare prin măsuri și intervenții diferențiate: emoționale, cognitive, comportamentale; construim și punem în practică relațională imaginea de sine pozitivă și un stil de viață optimist, prietenos;
 3. Consilierea remedială –presupune sprijinirea personalității unice și speciale să se adapteze confortabil la exigențele educative în condiții de dificultate personală; intervenție remedială solicită grijă și atenție specială pentru: acceptarea necondiționată a diversității de potențial, atitudinea nondiscriminatvă, incluziunea ṣi integrarea educațională cu respect pentru valori și calitatea personalității în educație.
  Statutul și rolurile consilierului educațional în grădiniță
   Profesorul consilier este angajat la CJRAE cu normă de profesor, dar își desfășoară activitatea în grădiniță într-un spațiu special amenajat, dotat cu resurse utile (mobilier, oglindă, calculator, jucării, etc);
   Își desfășoară activitatea conform fișei postului, acordând servicii de consiliere educațională și asistență copiilor, personalului, părinților, conducerii grădiniței;
   Reprezintă valorile și interesele grădiniței în relația cu comunitățile educative și cu societatea;
   Cunoaște sub aspect psihopedagogic și sprijină nevoile de dezvoltare ale copiilor, cadrelor didactice, consiliază familia;
   Realizează echipă de intervenție cu educatoarele și conducerea unității pentru rezolvarea problemelor de bună adaptare în grădiniță;
   Se preocupă de adaptarea bună a copiilor cu CES la exigențele educative din grădiniță, în cooperare cu educatoarele, familia și CJRAE;
   Intervine pentru prevenirea situațiilor de conflict, discriminare, riscuri de abandon,
  agresiune;
   Sprijină nevoile de perfecționare prefesionlă a personalului didactic din grădiniță și
  sprijină conducerea unității în proiectele educaționale specifice grădiniței.
  Abililitățile și metodele aplicate în consilierea copiilor din grădiniță
   Buna cunoaștere a nevoilor și stărilor psiho-educaționale ale beneficiarilor: copii, cadre,
  părinți;
   Transmiterea corectă, accesibilă a sfaturilor, informațiilor, cu impact optim în conduita
  și manifestările copiilor;
   Cercetarea, exploararea în echipă a situațiilor, cazurilor pentru elaborarea celor mai potrivite soluții de rezolvare, în beneficiul copiilor, în relația cu o educație prietenoasă;
   Practicarea unor relații de onestitate, încredere, optimism și bună dispoziție, fără discriminare, în condiții de confidențialitate;
   Ascultarea activă a copiilor, cu încurajarea de exprimare liberă, fără evaluări, apostrofări, în condiții de confort emoțional, bună dispoziție, dezvăluire emoționlă fără stres teama de sancțiune;

 Acceptarea necodiționată a cazurilor cu CES;
 Încurajarea comunicării și interacțiunii copiilor prin jocuri cu roluri, cu marionete, povești ilustrate, manevrarea cu jucării, caracterizarea personajelor cunoscute din povești și desene animate, etc;