Oferta Curriculară

Procesul de învățare al copilului începe încă de naștere și se desfășoară gradual. Conform curriculum-ului, pentru educație timpurie se pune accent pe organizarea unor demersuri educaționale centrate pe copil, care să conducă la dobândirea comportamentelor ce vor asigura premisele dezvoltării competențelor cheie mai târziu.

Punctele de plecare pe baza cărora se formează competențele-cheie, atât la nivel antepreșcolar cât și la nivel preșcolar, se realizează pe baza cunoștințelor, deprinderilor și atitudinilor manifestate pe cele cinci domenii de dezvoltare:

  1. Dezvoltarea fizică, a sănătăţii şi igienei personale
  2. Dezvoltarea socio-emoţională
  3. Capacități și atitudini față de învăţare
  4. Dezvoltarea limbajului, a comunicării şi a premiselor citirii şi scrierii
  5. Dezvoltarea cognitivă şi cunoaşterea lumii

Intervalul 61-84 luni este cel destinat pregătirii copilului pentru intrarea în școală, perioadă în care copilul dispune de o mare capacitate de a opera cu obiectele, cuvintele, mediul și interacțiunile cu ceilalți. Disponibilitatea lui cognitivă, fizică și socioemoțională este diferită de perioadele anterioare din perspectiva modului în care copilul se raportează la realitatea înconjurătoare, prin modul în care prelucrează mesajele primite și le integrează în structuri psihice.